09183771315 info@tjscompany.ir

شرکت طراح ژاو صنعت

Download it free from the WordPress Repository

محصولات و خدمات شرکت

آخرین محصولات ، خدمات و دستاوردهای ژاو صنعت

دسته‌بندی نشده

تصاویر آخرین محصولات تولید شده شرکت

ارسال شده توسط admin

 
دستگاه برداشت سیب زمینی
با قابلیت برداشت سیر و پیاز
در دو مدل TJS94 و TJS95

دسته‌بندی نشده

ماشین برداشت سیب زمینی، سیر و پیاز مدل TJS 95

ارسال شده توسط admin

قابلیت های ماشین برداشت سیب زمینی، سیر   و  پیاز مدل  TJS 95
 

این ماشین قابلیت برداشت سیب زمینی، سیر و پیاز که بصورت ردیفی کشت می شوند را دارا می باشد
 قابلیت ردیف کردن محصول در ردیف 40 سانتیمتری
 دارای غلطک های

دسته‌بندی نشده

ماشین برداشت سیب زمینی، سیر و پیاز مدل TJS 94

ارسال شده توسط admin

قابلیت های ماشین برداشت سیب زمینی، سیر   و  پیاز مدل  TJS 94

این ماشین قابلیت برداشت سیب زمینی، سیر و پیاز که بصورت ردیفی کشت می شوند را دارا می باشد
 قابلیت ردیف کردن محصول در ردیف 40 سانتیمتری
 دارای غلطک های کلوخ

طراح ژاو صنعت

Join Now